Biblia Polska

Ta aplikacja umożliwia czytanie Biblii w języku polskim: Biblia Jakuba Wujka (BJW), przekład najbardziej rozpowszechniony przez polaków.

Biblia jest najczęściej czytaną księgą na świecie, została przetłumaczona na ponad 2000 języków oraz wydrukowano ponad 6 bilionów jej egzemplarzy.

Teraz możesz cieszyć się z korzystania z aplikacji Biblia na swoim tablecie lub smartfonie. Miliony ludzi czytają biblię korzystając z aplikacji Biblia, poprawiając tym samym swoją radość z życia

Ciesz się z aplikacji Biblia stworzonej z myślą o polakach i wszystkich chrześcijanach na kuli ziemskiej.

Główne funkcje aplikacji:

1) DARMOWA APLIKACJA

Cieszymy się, że możemy udostępnić aplikację Biblia Polska za darmo.

2) ŁATWA OBSŁUGA

Łatwa i prosta w użyciu. Z łatwością odnajdziesz księgi, rozdziały i wersety.

3) BIBLIA CZYTANA

Słuchaj Słowa Bożego po polsku!

Dotknij ikony dźwięku, by wybrać rozdział lub werset, którego chciałbyś posłuchać, a następnie ustaw głośność i prędkość czytania.

4) BIBLIA W WERSJI OFFLINE

Czytaj Biblię nawet bez dostępu do Internetu. Gdy pobierzesz juz wybrany przekład, będziesz mógł słuchać go będąc zarówno online jak i offline.

5) DOSTOSUJ BIBLIĘ DO SWOICH POTRZEB

• Rób notatki podczas czytania
• Możliwość zapisywania ulubionych wersetów
• Wyszukuj konkretne słowa w Biblii
• Szerz Słowo Boże: udostepniaj wersety
• Udostępniaj Biblię w serwisach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze lub Instagramie
• Zwiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki, aby była bardziej czytelna.
• Tryb nocny: zmniejsz jasność ekranu, by mniej męczył Twój wzrok
• Otrzymuj inspirujące wersety na swój telefon

Słowo Biblia pochodzi od greckiego wyrazu BIBLE, rzeczownika w liczbie mnogiej, oznaczającego po prostu “książki”.

W przeciągu 1500 lat, Biblię pisało około 40 różnych autorów, w trzech różnych językach (Hebrajskim, Greckim i Aramejskim)

Pomimo tej różnorodności, Biblia stanowi jedność, która świadczy o jej boskim autorstwie.

Niesamowita biblioteka 66 świętych ksiąg.

Istnieją 3 główne sekcje w Starym Testamencie i cztery w Nowym Testamencie:

Stary Testament:

– Pięcioksiąg /Księgi hisoryczne: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, I Księga Samuela, Ii Księga Samuela, I Księga Królewska, Ii Księga Królewska, I Księga Kronik, Ii Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery.

– Księgi poetyckie: Księga Ijoba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń Nad Pieśniami.

– Księgi profetyczne: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Treny Jeremiaszowe, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Nowy testament:

– Ewangelie: Ewangelia Wg Św. Mateusza, Ewangelia Wg Św. Marka, Ewangelia Wg Św. Łukasza, Ewangelia Wg Św. Jana

– Dzieje Apostolskie

– Listy Św. Pawła /Listy Powszechne: List Do Rzymian, I List Do Koryntian, Ii List Do Koryntian, List Do Galatów, List Do Efezjan, List Do Filipian, List Do Kolosan, I List Do Tesaloniczan, Ii List Do Tesaloniczan, I List Do Tymoteusza, Ii List Do Tymoteusza, List Do Tytusa, List Do Filemona, List Do Hebrajczyków, List Św. Jakuba, 1 List Św. Piotra, 2 List Św. Piotra, 1 List Św. Jana, 2 List Św. Jana, 3 List Św. Jana, List Św. Judy.

– Apokalipsa Św. Jana

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblia.polska

Copyright © 2024 . All rights reserved.