Studie Bijbel app

Download de Studie Bijbel-app en geniet van het meest verbazingwekkende hulpmiddel om het Woord te bestuderen.

Lees en luister naar de Statenvertaling Bijbel verrijkt met commentaar Matthew Henry in het Nederlands.

Maak het bestuderen van de Bijbel tot een prioriteit in je dagelijks leven!

De belangrijkste kenmerken van de app:

1) GRATIS, EENVOUDIG EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

2) AUDIO BIJBEL: hiermee kun je het Woord van God beluisteren. Je kunt een bepaalde vers of het hele hoofdstuk beluisteren en het volume en de snelheid aanpassen.

3) BIJBELVERTALING:

Wij bieden de eerste officiële Nederlandstalige vertaling van de Statenvertaling Bijbel, rechtstreeks vertaald uit de originele Hebreeuwse, Aramese en Griekse teksten uit 1637.
Het werd geautoriseerd door de staat der Nederlanden en werd de belangrijkste Bijbel in de Protestantse kerken.

De Bijbel bevat aantekeningen en een uitleg die zijn geschreven door Mathew Henry, de auteur van de Exposition of the Old and New Testaments, een uitgebreide studie van elk vers in de Bijbel, dat je zal helpen bij het onderzoeken en het begrijpen van de Schriften.

4) GEBRUIK DE BIJBEL OFFLINE

Ook beschikbaar wanneer je geen netwerkverbinding hebt
Download de app en lees en luister de Bijbel offline, je hebt geen WiFi-verbinding nodig om toegang te kunnen krijgen tot de hulpmiddelen in de applicatie. Als je telefoon werkt, zal deze applicatie ook werken.

5) PERSONALISEER JE BIJBEL

Het geeft je extra mogelijkheden zoals:
• Verzen opslaan
• Aantekeningen opnemen
• Zoeken op trefwoord
• Je kunt een lijst met favorieten maken
• Verzen naar vrienden via de SMS, de e-mail of WhatsApp versturen
• Verzen op de sociale netwerken delen
• Het lettertype van de tekst veranderen
• De nachtmodus instellen om in het donker je ogen te beschermen

Je hebt gratis toegang tot al deze functies en je hebt geen internetverbinding nodig!

Download het nu en beluister de Bijbel: een nieuwe manier om het Woord te ervaren!

De Bijbel is verdeeld in twee hoofddelen: het Oude en het Nieuwe Testament.

In totaal bevat de Bijbel 66 boeken, waarvan er 39 tot het Oude Testament behoren en 27 tot het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament:

Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium.
Historische boeken: Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther.
Poëtische boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied
Profetische boeken: : Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Het Nieuwe Testament:

De Evangeliën: Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes
Handelingen van de Apostelen:
Brieven van Paulus: Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon.
Algemene brieven: Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas
Profetisch: Openbaringen

https://play.google.com/store/apps/details?id=studie.bijbel.app

Copyright © 2022 . All rights reserved.